Obchody 110-lecia Szkoły Podstawowej

w Górze Ropczyckiej

 

           W 2011 roku Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej raduje się 110-leciem istnienia. „Jasełka na góralską nutę i wspólne kolędowanie” w dniu 14 stycznia 2011 r. uroczyście rozpoczęły Rok Jubileuszowy. 1 września 1901 roku została oddana do użytku jednoklasowa Szkoła Ludowa w Górze Ropczyckiej. Były w niej: jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Koszty budowy szkoły poniosła wieś drogą konkurencji, rozłożonej na mieszkańców, bez pomocy funduszu krajowego. Hrabia Zdzisław Tarnowski podarował szkole na ogród działkę ze swojego gruntu, o pow. ok. 2 morgów. Na naukę w roku szkolnym 1901/1902 zapisało się 101 uczniów. Pierwszym nauczycielem, a zarazem długoletnim kierownikiem Szkoły ( blisko 31 lat ) był pan Roman Romański, który przyszedł ze szkoły w Czarnej.

 

           Uroczyste obchody jubileuszu 110-lecia szkoły odbyły się w dniu 27 października 2011 r. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, księża, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, oświatowych, Rady Sołeckiej Góry Ropczyckiej, szacownych emerytów, byłych pracowników szkoły, Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także młodzieży.

" PRZESZŁOŚĆ ZAPISANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI"- takie hasło przewodnie towarzyszyło jubileuszowi 110 lat Szkoły w Górze Ropczyckiej.

                                                                                                                                                 Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ze szkoły do kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej, gdzie uroczystą Mszę Św. dziękczynną, w intencji nauczycieli, uczniów, absolwentów i pracowników szkoły oraz tych, którzy już odeszli do wieczności, sprawowali : ks. prałat Eugeniusz Reguła, ks. proboszcz Julian Jarząb, księża absolwenci – Jacek Daniel, Artur Wesołowski, Stanisław Ziajor. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jacek Daniel – proboszcz parafii w Wysowej. Po Mszy Św. wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły, gdzie w sali gimnastycznej rozpoczęły się główne uroczystości. Oficjalna część rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Kazior przywitał przybyłych gości, a wśród nich :

 • senatora Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Pupę,
 • asystenta wicewojewody podkarpackiego, Piotra Cyrana,
 • Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro,
 • burmistrza Sędziszowa Młp. Kazimierza Kiełba,
 • zastępcę burmistrza Sędziszowa Młp. Elżbietę Świniuch,
 • sekretarza Gminy Sędziszów Młp. Jana Maronia,
 • ks. prałata Eugeniusza Regułę,
 • ks. proboszcza Juliana Jarzębia,
 • ks. Jacka Daniela - proboszcza parafii w Wysowej,
 • ks. Artura Wesołowskiego - proboszcza parafii w Gładyszowie,
 • ks. Stanisława Ziajora – wikariusza parafii Narodzenia NMP w Gorlicach,
 • ks. Ryszarda Wacka - wikariusza parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i   św. Józefa w Lutoryżu,
 • radnych Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego – Stanisława Wozowicza i Andrzeja Świerada, dyrektora Gimnazjum w Czarnej Sędz.,
 • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach bryg. Jacka Roga,
 • dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach, prezesa UKS Korona Góra Ropczycka Alfreda Kułaka,
 • wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach Dorotę Wronę,
 • dyrektora zaprzyjaźnionej szkoły w czeskiej Ostrawie - Proskowicach Evę Palickovą,
 • doktora nauk technicznych Janusza Kolbusza,
 • przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Tadeusza Hulka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, sołtysa Góry Ropczyckiej Stanisława Bochenka,
 • członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej – przewodniczącego Tomasza Niewiadomskiego i Bolesława Jasińskiego,
 • przewodniczącą MK NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusławę Budę,
 • przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Sędziszowie Młp. Jana Flisaka,
 • prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Sędziszowie Młp. Zytę Wiktor,
 • emerytowaną dyrektor ZOSiP w Sędziszowie Młp. Annę Budzińską,
 • dyrektorów gimnazjów, szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Sędziszów Młp.,
 • emerytowanych nauczycieli, z dyrektor Ireną Hosą, dyrektor Łucją Marzec i posłem na Sejm Lucjanem Śliwą,
 • Radę Rodziców, z byłym przewodniczącym mł. bryg. pożarnictwa Markiem Rogiem i obecnym Zygmuntem Jaworkiem,
 • prezesa Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Franciszkę Bogdan,
 • prezesa Gminnej Spółdzielni w Sędziszowie Młp. Janusza Barana,
 • Honorowego Prezesa OSP w Górze Ropczyckiej Józefa Wozowicza,
 • prezesa OSP w Górze Ropczyckiej Marka Walczyka.

Wśród przybyłych gości znaleźli się również przedstawiciele byłych nauczycieli szkoły, rodziców, absolwentów, sponsorów i dobrodziejów.

         Następnie dyrektor Mariusz Kazior, w okolicznościowym wystąpieniu, przedstawił historię szkoły, mówił o jej roli i miejscu w środowisku i wartości dla społeczności Góry Ropczyckiej. O słynnych wychowankach, bardzo dobrych warunkach do nauki, o staraniach dla dobra placówki władz samorządowych, na czele z burmistrzem Sędziszowa Młp. Kazimierzem Kiełbem, społeczności Góry Ropczyckiej, nauczycieli, rodziców i uczniów, o nowych zadaniach i wyzwaniach, o poszukiwaniu coraz lepszych dróg kształcenia i wychowania.

                                                                                                                                               W dalszej kolejności głos zabrali goście, którzy podziękowali za zaproszenie, złożyli gratulacje i kwiaty na ręce Pana Dyrektora z okazji tak wielkiego jubileuszu. Były życzenia i prezenty, a wśród nich, m.in., środki finansowe z Funduszu Sołectwa Góry Ropczyckiej, z przeznaczeniem na wymianę płytek na schodach wejściowych do szkoły. Życzenia i podziękowania składali m.in. : senator Zdzisław Pupa, w imieniu p.o. wojewody podkarpackiego Andrzeja Reguły - Piotr Cyran, wicekurator oświaty Antoni Wydro, burmistrz Kazimierz Kiełb, ks. prob. Julian Jarząb, dyrektor zaprzyjaźnionej Szkoły z Zespołu Szkół w Ostravie - Proskovicach w Republice Czeskiej Eva Palickova, Bogusława Buda, Stanisław Wozowicz, Zyta Wiktor, sołtys Stanisław Bochenek, Zygmunt Jaworek, Andrzej Świerad, Jacek Róg.

         Dyrektor Kazior uhonorował 60 osób szkolnymi orderami – Medalami Wdzięczności, przyznanymi za zaangażowanie na rzecz szkoły i wszelkie działania dla jej dobra. Otrzymały je osoby, które szczególnie pomagały naszej szkole i przyczyniły się do jej świetności.

           Wręczono również tegoroczne Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół nauczycielom i pracownikom obsługi. Otrzymali je :

 • Monika Mędlowska – nagrodę wręczył senator Zdzisław Pupa
 • Maria Mycek – nagrodę wręczył wicekurator oświaty Antoni Wydro
 • Olga Różańska – nagrodę wręczył burmistrz Kazimierz Kiełb
 • Elżbieta Paśko – nagrodę wręczyła zastępca burmistrza Elżbieta Świniuch
 • Katarzyna Babiarz – nagrodę wręczył Lucjan Śliwa.

           Uczniowie i absolwenci zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny pt. „Przeszłość zapisana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”, przygotowany przez Marię Mycek, obfitujący w tańce i pięknie wykonane utwory muzyczno-wokalne. Układy taneczne opracowały : poloneza i wiązankę tańców standardowych Renata Pypeć, a salsę – Monika Mędlowska. W aktorskich recytacjach, pięknie wyśpiewanych piosenkach, wykonanych tańcach uczniowie i absolwenci szkoły dali wyraz przywiązania do kraju lat dziecinnych. Muzyka łagodzi obyczaje i przenosi człowieka w inny wymiar, dlatego na zakończenie spotkania utalentowani muzycznie absolwenci Edyta Śliwa i Sławomir Ziobro zadedykowali piękne utwory muzyczne wszystkim przybyłym gościom. Tym miłym akcentem zakończyła się oficjalna uroczystość, a zaproszeni goście mieli okazję wzięcia udziału w spotkaniu towarzyskim, aby porozmawiać, powspominać dawne czasy.

                   Przybyli na uroczystość goście zostali zaproszeni na poczęstunek, do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okazję okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowaliśmy ekspozycję zdjęć, świadectw, dokumentów z minionych lat, gazetki, wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych uczniów. Szczególnym powodzeniem wśród gości cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek. Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów, ściany szkoły zdobiły dyplomy, uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie. Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali w prezencie specjalnie wydany na tę uroczystość folder i mogli też wpisać się do Księgi Jubileuszowej. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto Szkoły było wspaniałą okazją do refleksji, przywołania wspomnień, dotyczących losów osób, związanych z nasza szkołą, przywołania w pamięci naszej Tych, którzy odeszli.

         W imieniu Pana Dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych, za szczere życzenia i pamięć o szkole.

         Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce wszystkich Sponsorów, bez których ten szczególny dla szkoły dzień nie byłby tak piękny i wyjątkowy.

Wsparli to Dzieło :

 • Pani Teresa Waleń – Prezes Zakładu Produkcji Cukierniczej CUKROMIX-BIS w Ropczycach
 • C+N Polska Sp. z o.o. w Mielcu
 • International Partner PAPIERNIK Sp. j. w Krakowie
 • Pani Franciszka Bogdan – Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej
 • Pan Janusz Baran – Prezes Gminnej Spółdzielni w Sędziszowie Młp.
 • Pani Lidia Chełpa – Właścicielka Sklepu Groszek w Górze Ropczyckiej
 • Firma EXTRANS Transport, Spedycja w Sędziszowie Młp.
 • Firma Mazak Sp. j. w Sędziszowie Młp.
 • Rada Rodziców
 • Pan Wiesław Wychocki – Właściciel Kwiaciarni BRATEK w Sędziszowie Młp.
 • Pan Stanisław Wozowicz – fundator jubileuszowego baneru
 • Pani Maria Mycek
 • Pan Ryszard Ciołkosz – FOTO CENTRUM w Sędziszowie Młp.
 • Pan Jacek Głód - Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa w Sędziszowie Młp.
 • Dwie osoby, które pragnęły pozostać anonimowe.

Równie serdeczne podziękowania składamy Księżom – Koncelebransom Mszy Św., Panom : Organiście i Kościelnemu oraz liturgicznej służbie ołtarza,

Panu Dyrektorowi Kazimierzowi Popielarzowi i Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp., za wszelką pomoc,

POLICJI za czuwanie nad bezpiecznym przemarszem do kościoła i powrotem do szkoły,

Pani Marii Wronie, Pani Marii Bieszczad, Radzie Rodziców i wszystkim Paniom, trudzącym się przy przygotowywaniu smacznych posiłków i ciast,

Pani Joannie Kozubowskiej,

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły

         Początki szkolnictwa w Górze Ropczyckiej sięgają XVI wieku, a nawet dalej, gdyż jeśli w Górze Ropczyckiej już w 1355 r. powstała samoistna parafia, to z tą chwilą musiały się rozpocząć: katechizacja i nauczanie. Istniała wówczas (aż do 1 – wszej połowy XVIII wieku ) szkoła parafialna. Dzięki ustawie Sejmu Galicyjskiego z 1873 roku o obowiązkowym nauczaniu dzieci obojga płci, po blisko 2 - wiekowej przerwie, 1 września 1901 roku została oddana do użytku jednoklasowa Szkoła Ludowa w Górze Ropczyckiej. 18 października 1958 r. oddano do użytku nowy, piętrowy, obecny budynek szkoły. Rozpoczęto w nim naukę 20 października 1958 r.

W ciągu 110 lat, w SP w Górze Ropczyckiej uczyło 78 nauczycieli i księży, szkołą kierowało 7. dyrektorów:

Roman Romański                     1901 – 1932

Maria Szerszeń                        1932 – 1954

Kazimierz Kudroń                           1955

Aniela Kudroń                          1955 – 1975

Mieczysława Kolbusz               1975 – 1986

Irena Hosa                               1986 –1997

Mariusz Kazior                          od 1997r.

         Jesteśmy dumni, że ta szkoła przetrwała tyle dziejowych burz. Ale szkoła to nie tylko mury i uczniowie. To także zacni nauczyciele, którzy „niosąc kaganek oświaty”, czuwali i nadal pracują nad kształtowaniem serc i umysłów swoich wychowanków. Byli inspiratorami licznych imprez kulturalnych i wydarzeń oświatowych. Obchody 110 – ej rocznicy szkoły były doskonałą okazją do promocji szkoły w środowisku, zrozumienia jej posłannictwa i znaczenia w kształceniu i wychowaniu uczniów.

" To pięknie, gdy uczeń może być dumny ze swojej szkoły, ale jeszcze piękniej, gdy szkoła może być dumna z niego "

Absolwentami naszej Szkoły byli i są, m.in.:

 • senator Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Pupa
 • posłowie na Sejm RP : Karol Pers i Zdzisław Pupa
 • reprezentant Polski w piłce nożnej Stanisław Baran
 • Łaszewski, w rządzie gen. Sikorskiego na emigracji
 • Stefan Stanocki, walczący w bitwie o Wielką Brytanię
 • poetka Józefa Róg - „Górzanka”
 • ks. Ryszard Miłek – proboszcz parafii w Chicago
 • ks. Jacek Daniel – proboszcz parafii w Wysowej
 • ks. Artur Wesołowski – proboszcz parafii w Gładyszowie
 • ks. Stanisław Ziajor
 • siostry zakonne : Małgorzata Bochenek, Renata Bochenek, Małgorzata Parys – misjonarka w Boliwii
 • prof. dr inż. Ryszard Maciołek – prorektor ds. Nauki i Współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 • Jerzy Baran – dyrektor ds. operacyjnych PILKINGTON POLSKA w Sandomierzu
 • dr nauk medycznych Mirosław Dziki – ordynator Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym Szpitala MSWiA w Rzeszowie
 • dr nauk technicznych Janusz Kolbusz
 • Sławomir Papiernik – Prezes Zarządu WEST TRADE S.A. w Krakowie
 • Jan Wozowicz – malarz i rzeźbiarz, członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików
 • Stanisław Wozowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp., przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
 • brygadier Jacek Róg – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
 • Alfred Kułak – dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach, prezes UKS Korona Góra Ropczycka
 • Janusz Baran – prezes Gminnej Spółdzielni w Sędziszowie Młp.
 • Stanisław Maciołek – właściciel Stacji Diagnostycznej SAM w Tarnowie
 • Tomasz Maciołek – prezes TOMSYSTEM Sp. z o.o. w Rzeszowie
 • Justyna Bogdan – wiceprezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej
 • młodszy brygadier Marek Róg – komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Sędziszowie Młp.
 • Jan Flisak – przewodniczący NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Sędziszowie Młp., uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Dorota Wrona – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach
 • Wioletta Czapka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z siedzibą w Wiercanach
 • Edyta Winkowska – kierownik Zespołu Tańca Estradowego Blues w Sędziszowie Młp.
 • Nauczyciele, przedsiębiorcy, policjanci, strażacy, pracownicy służby zdrowia i różnych szczebli administracji państwowej i lokalnej, artyści malarze i rzeźbiarze.

 

         Rocznice zawsze skłaniają do refleksji, podsumowań, wspomnień. Każdy, zdawałoby się zwykły dzień pracy szkoły składa się na jej historię, osiągnięcia, przekłada się na każdego małego człowieka, który kiedyś powie: to zawdzięczam mojej szkole. Wspomni nauczycieli, kolegów i się uśmiechnie. Może będzie dumny, że był jej wychowankiem. Bo mamy być z czego dumni. Historia naszej szkoły liczy przecież 110 lat. Bardzo dobre warunki nauki, sala gimnastyczna, boisko, pięknie zagospodarowany teren wokół szkoły, który łączy się z parkiem „Buczyna”, z ciekawą ścieżką dydaktyczno - przyrodniczą. Z tej okazji przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Klubu Szkół Parkowych, zdobyliśmy tytuł „Szkoły z Klasą”. W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła wzięła udział w programie eTwinning - Europejskiej Współpracy Szkół. W jej ramach, w dniach 30 maja – 3 czerwca 2011 r. - Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej zorganizowała zagraniczną wycieczkę edukacyjno – turystyczną dla młodzieży szkolnej, do Ostrawy – Proskovic (Republika Czeska). W roku szkolnym 2010/2011 - SP Góra Ropczycka była najlepsza ze szkół podstawowych w powiecie ropczycko – sędziszowskim, w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej na Podkarpaciu. I nie poprzestaniemy na tym. Czekają nas nowe zadania: wybór patrona, nowy projekt ekologiczno – przyrodniczy, realizowany, w ramach programu eTwinning, w roku szkolnym 2011/2012, ze szkołami z Europy, przy których znajdują się parki i ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne, szukanie coraz lepszych dróg kształcenia i wychowania.

Olga Różańska